divendres, 28 d’abril del 2023

La rosa/La roda

La rosa sent
el que jo no dic.
La rosa sent
el que jo no escolte.
Perquè la rosa diu
el que jo no sent.
Perquè ella escolta
el que jo no dic.

La roda sent
el que jo no dic.
La roda sent
el que jo no escolte.
Perquè la roda diu
el que jo no sent.
Perquè ella escolta
el que jo no dic.