divendres, 30 de juliol del 2021

O que será


Jo no sé si tu saps
Que jo sé que tu saps
Si jo sé que no saps.

Jo sé si tu no saps
Que no sé que no saps
Si no sé que sí saps.